Pozycja Krótkie podsumowanie serwisu i oferty Ranking Odwiedziny Nota Końcowa
1 Przygotowanie do prowadzenie pomiarów elektrycznych

Organizowany cyklicznie kurs pomiary elektryczne kierowany jest do osób, które pragną zdobyć nową specjalizacje zawodową. Kursy takie odbywają również osoby pragnące odnowić posiadane państwowe uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych. Kursanci poznają zasady prawidłowego i bezpiecznego dokonywania pomiarów. W tym celu mają udostępnione narzędzia pomiarowe, z jakimi będą się stykać w codziennej pracy. Słuchacze poznają szeroki zakres zagadnień, jaki może być poruszany na egzaminie końcowym. Ilość informacji, jakie otrzymuje osoba wybierająca kurs pomiary elektryczne uzależniona jest od rodzaju przyszłych uprawnień. Czym wyższe wartości prądu, z jaki będzie się w przyszłości pracować tym bardziej wymagające stawia się zadania. Spowodowane jest to rosnącym poziomem zagrożenia. Kurs dla przyszłych specjalistów zajmujących się pomiarami elektrycznymi przeprowadzany jest na podstawie wytycznych ministerstwa. Uwzględnia się również zalecenia specjalistycznych organizacji branżowych zrzeszających elektryków.

Adres www: www.bezus.pl

Nasza ocena: 4

85 511 0