Pozycja Krótkie podsumowanie serwisu i oferty Ranking Odwiedziny Nota Końcowa
1 Zakłady produkujące komponenty z drewna klejonego

Współcześnie produkcja wszelkiego rodzaju belek z drewna klejonego tylko powierzchownie przypomina techniki z przed kilkudziesięciu lat. Podstawowa zmiana, jaka zaszła w zakładach manufacturers of glulam to wysoka troska o środowisko naturalne. Zrezygnowano ze stosowania niebezpiecznych dla otoczenia klejów chemicznych. Współcześnie każda stosowana substancja spajająca jest przebadana pod względem bezpieczeństwa środowiskowego. Firmy manufacturers of glulam znacząco zmniejszyły również ilość wody potrzebnej do wykonania pojedynczego elementu. Duże znaczenie przywiązuję się do zmniejszenia ilości powstających odpadów, co ma również znaczenie czysto ekonomiczne. Powstające w procesach produkcyjnych odpady oraz ścieki podlegają oczyszczaniu tak, aby jak najmniej oddziaływały na środowisko. Większość odpadów może zostać sprzedana lub na miejscu wykorzystana, jako paliwo do ogrzewania i produkcji energii.

Adres www: www.bezus.pl

Nasza ocena: 1

193 263 0